Ładuję...

Blog

W jaki sposób zapobiegać konfliktom w zespole?

Praca zespołowa jest często trudnym zadaniem, jakiego człowiek uczy się przez całe życie. Już od wychowania przedszkolnego zwraca się uwagę na to, by dzieci umiały wspólnie pracować nad jednym dziełem.   Praca zespołowa jest trudna głównie, dlatego, że wymaga odpowiedniego porozumiewania się między współpracownikami, a przede wszystkim szeregu ustępstw, na jakie muszą pójść wszyscy zaangażowani […]

Czytaj więcej

Korzyści płynące z konkursów mających na celu aktywizacje przedsiębiorstwa

Konkursy generowane przez państwo po to by zaktywizować poszczególne z przedsiębiorstw są jednym z elementów najlepiej oddziałujących na reputację poszczególnych z jednostek.  Wiele z nich ma związek z działaniami charytatywnymi, których organizacja jest w stanie wspomóc działalności na rzecz poszkodowanych jednostek. Zróżnicowanie w tym obszarze jest ogromnym, tak samo jak i obszary jakich mają dotyczyć. […]

Czytaj więcej

Jakie oprogramowanie wspomagające zarządzanie powinna mieć każda firma?

Na naszym rynku w ostatnich latach powstało bardzo wiele przedsiębiorstw zajmujących się realizacją konkretnych projektów. Zazwyczaj każdy, kto podejmuje się takiej działalności, stara się by zakres ich działania w tym obszarze była jak najszerszy. Ponieważ takie nastawienie pozwala na pozyskiwanie większej ilości klientów, a co za tym idzie szybszy rozwój i większe zarobki. Przedsiębiorstwa nastawione […]

Czytaj więcej

Przywódco- myśl!

  Podejmowanie trafnych, efektywnych decyzji,  rozwiązywanie problemów – to działania charakteryzujące dobrego przywódcę. Osoba kierująca zespołem powinien również wiedzieć, w jaki efektywny sposób  wykorzystywać kapitał intelektualny, wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników. Zadania przywódców wydają się być wysoce skomplikowane i złożone. Coraz częściej osoby te korzystają z  aplikacji web based project management, pozwalających na jeszcze efektywniejsze […]

Czytaj więcej

System zadaniowy i jego wdrożenie

Rozpoczęcie stosowania systemu zadaniowego łączy się ze zmianą struktury organizacyjnej, wytworzonej kultury organizacyjnej i wszelkich relacji między pracownikami.  Struktura zmienia się z sformalizowanej na otwartą. Tego typu systemy należy wprowadzać stopniowo, tak by załagodzić wstrząs spowodowany zmianami. Należy przeprowadzić cykl szkoleń  oraz stopniowanie zmian. Wynika to z tego, że jeśli zmiany przeprowadzane są w sposób […]

Czytaj więcej

Potencjalne skutki ryzyka

Odrębne zagadnienie stanowi analiza potencjalnych skutków wystąpienia ryzyka. Najczęściej skutki takie dotyczą podstawowych parametrów projektu, takich jak koszty lub czas. Każdy projekt, jako zdarzenie unikalne, ma swój charakterystyczny, bardzo różny czas i koszty. Dlatego też potencjalnych skutków ryzyka nie ujmuje się w wartościach bezwzględnych, a bardziej we względnych, które pokazują np. jaki jest odsetek potencjalnych […]

Czytaj więcej

Ryzyko w projekcie – typologia

Można wyróżnić bardzo wiele klasyfikacji ryzyka. Pierwsze z nich to: -ryzyko stałe (zewnętrzne) – dotyczy całej gospodarki (makroekonomiczne) -ryzyko niestałe (wewnętrzne) – dotyczy określonego przedsiębiorstwa (mikroekonomiczne) Ze względu na rodzaj przesłanek wyróżnia się: -ryzyko właściwe – można je estymować za pomocą prawa wielkich liczb. Jest związane ze zjawiskami, które posiadają daną historią za pomocą której […]

Czytaj więcej

Praca zespołowa determinantą sukcesu

Oprócz wcześniej wspomnianego projektu, dobór członków zespołu i kierownika jest decydujący w drodze do osiągnięcia sukcesu. Dobrze współpracująca grupa  znacznie zwiększa efektywność prac, a w konsekwencji  każdy z członków czuje, że ma wkład w projekt i jego praca jest potrzebna. Tworzenie grupy to nieodłączny proces podczas realizacji każdego projektu. W każdej organizacji, przedsiębiorstwie, które stara […]

Czytaj więcej

Drucker i jego wpływ na zarządzanie

Peter F. Drucker określany mianem ojca współczesnych metod zarządzania. Według wizjonera zarządzania ogromne znaczenie ma transparentność działań organizacji. Za istotne uznaje określenie najważniejszych wartości dla przedsiębiorstwa, komunikowania się i uczenia jednostek. Lider ma trudne zadanie. Oprócz koordynacji powinien zadbać o wizerunek firmy w oczach klienta. Aby zapewnić sprawne działanie całej organizacji lider może posłużyć się […]

Czytaj więcej

Zarządzanie projektami – procesy i projekty

Każdą z działalności można opisać jako kombinację dwóch składowych – procesów i grupy projektów, tzw. Portfel projektów, które istotnie różnią się od siebie. Procesy to te działania, które wykonujemy rutynowo, dlatego też trudno jest wyróżnić ich konkretny początek i koniec. Przykładem procesu może być komunikacja w zespole, a narzędziem, za pomocą którego można stymulować kontakty […]

Czytaj więcej