Dzień: 30 maja 2017

Drucker i jego wpływ na zarządzanie

Peter F. Drucker określany mianem ojca współczesnych metod zarządzania. Według wizjonera zarządzania ogromne znaczenie ma transparentność działań organizacji. Za istotne uznaje określenie najważniejszych wartości dla przedsiębiorstwa, komunikowania się i uczenia jednostek. Lider ma trudne zadanie. Oprócz koordynacji powinien zadbać o wizerunek firmy w oczach klienta. Aby zapewnić sprawne działanie całej organizacji lider może posłużyć się […]

Czytaj więcej