Dzień: 2 czerwca 2017

Przywódco- myśl!

  Podejmowanie trafnych, efektywnych decyzji,  rozwiązywanie problemów – to działania charakteryzujące dobrego przywódcę. Osoba kierująca zespołem powinien również wiedzieć, w jaki efektywny sposób  wykorzystywać kapitał intelektualny, wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników. Zadania przywódców wydają się być wysoce skomplikowane i złożone. Coraz częściej osoby te korzystają z  aplikacji web based project management, pozwalających na jeszcze efektywniejsze […]

Czytaj więcej

System zadaniowy i jego wdrożenie

Rozpoczęcie stosowania systemu zadaniowego łączy się ze zmianą struktury organizacyjnej, wytworzonej kultury organizacyjnej i wszelkich relacji między pracownikami.  Struktura zmienia się z sformalizowanej na otwartą. Tego typu systemy należy wprowadzać stopniowo, tak by załagodzić wstrząs spowodowany zmianami. Należy przeprowadzić cykl szkoleń  oraz stopniowanie zmian. Wynika to z tego, że jeśli zmiany przeprowadzane są w sposób […]

Czytaj więcej

Potencjalne skutki ryzyka

Odrębne zagadnienie stanowi analiza potencjalnych skutków wystąpienia ryzyka. Najczęściej skutki takie dotyczą podstawowych parametrów projektu, takich jak koszty lub czas. Każdy projekt, jako zdarzenie unikalne, ma swój charakterystyczny, bardzo różny czas i koszty. Dlatego też potencjalnych skutków ryzyka nie ujmuje się w wartościach bezwzględnych, a bardziej we względnych, które pokazują np. jaki jest odsetek potencjalnych […]

Czytaj więcej

Ryzyko w projekcie – typologia

Można wyróżnić bardzo wiele klasyfikacji ryzyka. Pierwsze z nich to: -ryzyko stałe (zewnętrzne) – dotyczy całej gospodarki (makroekonomiczne) -ryzyko niestałe (wewnętrzne) – dotyczy określonego przedsiębiorstwa (mikroekonomiczne) Ze względu na rodzaj przesłanek wyróżnia się: -ryzyko właściwe – można je estymować za pomocą prawa wielkich liczb. Jest związane ze zjawiskami, które posiadają daną historią za pomocą której […]

Czytaj więcej