Czym jest efektywność?

Efektywność jest rezultatem wykonanych działań. Opisywana jest jako relacja uzyskanych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży oraz promocji, osiągniętych przy jak najniższych kosztach. Przedmiot efektywności poddawany jest wielu dyskusją i analizą. Może dotyczyć takich obszarów jak gospodarka, procesy, przedsiębiorstwa, finanse, inwestycje, motywowanie czy kierowanie. Warunkuje ona funkcjonowanie organizacji i jest determinantą jej rozwoju. Jest ważnym narzędziem do sprawdzania skuteczności zarządzania. Obejmuje zjawiska zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Pokazuje szybkość reakcji w odpowiedzi na wyzwania, które płyną z rynku oraz oczekiwania jego uczestników. Jest to sprawdzone narzędzie budowania przewagi nad konkurentami. Może być również miarą skuteczności i sprawności oraz miara tego, w jakim stopniu wyznacza się cele. Przedsiębiorstwo uważane jest za efektywne, wówczas gdy w pełni wykorzystuje posiadane przez siebie zasoby do wytwarzania produktów, na które jest zapotrzebowanie na rynku, przy czym nie gromadzi zbędnych zapasów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *