Drucker i jego wpływ na zarządzanie

Peter F. Drucker określany mianem ojca współczesnych metod zarządzania. Według wizjonera zarządzania ogromne znaczenie ma transparentność działań organizacji. Za istotne uznaje określenie najważniejszych wartości dla przedsiębiorstwa, komunikowania się i uczenia jednostek. Lider ma trudne zadanie. Oprócz koordynacji powinien zadbać o wizerunek firmy w oczach klienta. Aby zapewnić sprawne działanie całej organizacji lider może posłużyć się programami typu  web based project management.

Peter Drucker wyróżnia kilka istotnych cech, charakteryzujących dobrze zarządzaną organizację.

  1. 1. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Praca jako czynnik produkcji ma niebagatelne dla działań przedsiębiorstwa. Organizacja zadań, obowiązków i czasu pracy pracowników jest nieodzownym elementem planowania działań w ramach określonego przedsięwzięcia. By ułatwić tworzenie grafiku zaprojektowano aplikacje online timesheet, które dodatkowo umożliwiają kontrolowanie i monitoring postępów jednostek.
  2. 2. Zarządzanie wymaga transparentności; jasnych wartości, celów przedsięwzięcia i zadań, jednoczących w działaniu uczestników organizacji.
  3. Zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia się.
  4. 4. Zarządzanie wymaga komunikowania się. Coraz częściej narzędziami wybieranymi przez liderów są aplikacje online team collaboration
  5. 5. Zadowolony klient jako podstawowy i najbardziej pożądany rezultat działań organizacji.

Myślą przewodnią książek Druckera o zarządzaniu, począwszy od Practice of Management, było nie tyle dawanie zaleceń, co zadawanie wielu pytań.

  • Drucker podkreślał, że o rewolucyjności jego dzieła z 1954r. zdecydowało potraktowanie biznesu jako czegoś więcej niż grupki ludzi zbierających się dla zarobku.
  • Dociekał dlaczego tak wielu menedżerów wydaje się działać na chybił trafił, często wbrew ustalanym celom. Zadawał pytania: czym jest biznes? Jaka jest rola biznesu w społeczeństwie?
  • Przedmiotem rozważań Druckera była sytuacja, w której zatrudnia się kogoś na stanowisko menedżera i mimo jego szerokiego wachlarza talentów, nie stworzono możliwości ich pełnego wykorzystania.
  • Analizował dlaczego w sferze biznesu tak wiele osób jest apatycznych, znudzonych, brakuje im entuzjazmu.

Podsumowując można stwierdzić, że wkład Petera Druckera w rozwój koncepcji zarządzania jest ogromny. Ojciec zarządzania, jak go nazwano po jego śmierci, zaznaczał, że przedsiębiorstwo nie jest miejscem, gdzie skupiają się ludzie szukający zarobku, a obszarem działań opartych na szacunku do klienta. Według Druckera istotą przedsiębiorstwa nie jest bilans, zestawienie zysków i strat, zadłużenie czy ogromny przyrost wartości. Zdaniem wizjonera zarządzania ważniejszym od stanu finansów firmy jest marketing i innowacyjność podmiotu- od tego zależy pozycja i siła poszczególnych przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *