Potencjalne skutki ryzyka

Odrębne zagadnienie stanowi analiza potencjalnych skutków wystąpienia ryzyka. Najczęściej skutki takie dotyczą podstawowych parametrów projektu, takich jak koszty lub czas. Każdy projekt, jako zdarzenie unikalne, ma swój charakterystyczny, bardzo różny czas i koszty. Dlatego też potencjalnych skutków ryzyka nie ujmuje się w wartościach bezwzględnych, a bardziej we względnych, które pokazują np. jaki jest odsetek potencjalnych skutków zwiększenia się czasu/kosztów projektu w czasie całkowitym/koszcie całkowitym projektu. Aby zebrać wszystkie dane w jednym miejscu, a później właściwie zdefiniować występujące ryzyko można skorzystać z narzędzi dostępnych w Internecie. Mowa o tzw. Web based Project management, czyli aplikacjach obrazujących wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

 

Przy ocenie potencjalnych skutków ryzyka warto również zawrzeć wrażliwość danego projektu na ryzyka. Oczywiście cecha ta nastręcza wielu problemów, ponieważ należy zwykle do niewymiernych, ponieważ zależy np. od uwarunkowań ekonomicznych, politycznych czy technologicznych.  Inną rzeczą jest komunikacja w zespole. Aby uniknąć zakłóceń i spadku wydajności stworzonego kanału komunikacyjnego należy użyć wydajnych narzędzi jak np. aplikacji online team collaboration, skutecznie eliminujących wszelkie zakłócenia występujące w komunikacji zespołu projektowego.

Istnieje również pewna grupa, typ projektów, które muszą lub powinny być realizowane mimo, np. przekroczenia budżetu. Do takich projektów zaliczyć można np. prestiżowe wydarzenia o charakterze globalnym lub niezbędne inwestycje np. wojskowe. Charakteryzują się one bardzo niskim stopniem wrażliwości.

Innym przypadkiem są z kolei projekty o charakterze lokalnym, regionalnym czy po prostu małe, przy których niewielka nawet zmiana budżetu powoduje porażkę całego przedsięwzięcia. Tego typu projekty można określić mianem bardzo wrażliwych. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa należy zadbać o prawidłową delegację zadań i zaplanowanie pracy. Za pomocą aplikacji online timesheet można w prosty sposób uniknąć błędów zarządzania i zbudować właściwie pracujący zespół zadaniowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *