Przywódco- myśl!

 

Podejmowanie trafnych, efektywnych decyzji,  rozwiązywanie problemów – to działania charakteryzujące dobrego przywódcę. Osoba kierująca zespołem powinien również wiedzieć, w jaki efektywny sposób  wykorzystywać kapitał intelektualny, wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników. Zadania przywódców wydają się być wysoce skomplikowane i złożone. Coraz częściej osoby te korzystają z  aplikacji web based project management, pozwalających na jeszcze efektywniejsze działania, co naturalnie wpływa również na poprawę wydajności pracowników.

Cztery etapy modelu myślenia:

  1. Ustalenie celu– pozyskanie i utrzymanie klientów
  1. Opracowanie opcji – nowe,  ewentualnie poprawione produkty, opakowania, łącznie z nową strategią marketingową
  2. Selekcja lub decyzja– dotyczy nowego produktu bądź usługi
  3. Działanie – rozpoczęcie produkcji

Elementami decydującymi o sukcesie przedsięwzięcia jest zdolność przyszłościowego myślenia wyprzedzającym konkurencję działającą na rynku. Oprócz tego decydującym czynnikiem jest zaangażowanie jednostek. Aby je wyzwolić trzeba kreować środowisko pracy, gdzie w mniemaniu pracowników wykonywane przez nich zadania mają sens i znaczenie dla całej organizacji.  Ogniwem działań organizacji, na co przywódca powinien zwracać szczególną uwagę, jest komunikacja.  Tworząc sieć komunikacji między członkami i odpowiedni kanał przepływu informacji warto skorzystać z aplikacji online team collaboration, które eliminują występujące podczas komunikacji szumy i zakłócenia komunikacyjne.

Podstawową kwestią, która nadaje tempo pracy organizacji jest delegacja zadań. Ta nierozłącznie wiąże się z ustalaniem grafiku. Określanie godzin pracy poszczególnych pracowników ma ogromne znaczenie. Należy tak ustalać godziny pracy, przydzielać zadania by dany członek zespołu projektowego mógł w pełni wykorzystywać swój potencjał. Oprócz tego ważne jest kontrolowanie i monitorowanie przebiegu pracy i wykonywania zadań przez pracowników. Wszystkie te zadania można wykonywać za pomocą jednej aplikacji. Pod hasłem online timesheet, można znaleźć intuicyjne i niezwykle łatwe w obsłudze aplikacje pozwalające przywódcy na dobrą organizację pracy wszystkich podwładnych.

Ważne jest również określenie wizji i misji organizacji. Transparentność jest istotnym czynnikiem wpływającym na motywację pracowników. Organizacja jako jedność powinna koncentrować się tzw. Celach śnieżnobiałych, czyli takich które pozwolą na poprawę, udoskonalenie działań w przedsiębiorstwie. Przywódca nie powinien skupiać się na pobocznych, tzw. „szarych” celach, które wiążą się z napotkaniem bariery, problemu i są nastawione na rozwiązanie defektu. Skupiając się na tym drugim rodzaju celów, można pokonywać wiele przeciwności, które w ostatecznym rozrachunku nie wpłyną znacząco  na poprawę sytuacji w organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *