System zadaniowy i jego wdrożenie

Rozpoczęcie stosowania systemu zadaniowego łączy się ze zmianą struktury organizacyjnej, wytworzonej kultury organizacyjnej i wszelkich relacji między pracownikami.  Struktura zmienia się z sformalizowanej na otwartą. Tego typu systemy należy wprowadzać stopniowo, tak by załagodzić wstrząs spowodowany zmianami. Należy przeprowadzić cykl szkoleń  oraz stopniowanie zmian. Wynika to z tego, że jeśli zmiany przeprowadzane są w sposób nagły i zdecydowany, a pracownicy nieprzygotowani, grozi to chaosem. Dlatego tak istotne jest pozyskanie akceptacji i wprowadzanie zmian z wyczuciem.

Aby zdobyć zaufanie i akceptację pracowników organizacji trzeba udowodnić wyższość nowego „ładu”. Można to zrobić posiłkując się eksperymentami. By operacja się powiodła należy wybrać problem znany, jednak nie rozwiązywany. Wybrane zagadnienie nie powinno być zbyt trudne, ale też nie może być zbyt łatwe, bowiem wtedy może przynieść dokładnie odwrotny skutek od zamierzonego.

Niezbędny jest również bilans czasu pracy członków oraz całego zespołu. Potrzebny jest po to, by określić termin etapów prac. Kierownicy mogą posłużyć się narzędziami, znacznie upraszczającymi tego typu planowanie, a mianowicie aplikacje online timesheet – tradycyjne karty pracy w zgoła odmiennej wersji, dające przekrojowy obraz ustaleń kierownika.

Gdy kierownictwo firmy podejmie decyzję o uruchomieniu  zespołów projektowych o zróżnicowanych celach i angażuje się specjalistów z kluczowych jednostek organizacyjnych, ich kierownicy czują się zagrożeni, szukają  nowej roli dla siebie. W tej sytuacji mogą dalej prowadzić daną komórkę, wspierać swoim doświadczeniem pracę członków grupy zadaniowej i, co istotne, unikać forsowania własnych pomysłów w pracy danego zespołu.

Kierownicy dbając o dynamiczny rozwój systemu zadaniowego, projektów powinni zadbać o monitoring, koordynację i kontrolę danych projektów. Dostępne w Internecie  narzędzia zapewniają proste zarządzanie projektami. To tzw.  web based project management.

Innym obszarem zainteresowań osób kierujących powinno być kontakty pomiędzy członkami zespołów. Ciągłe monitorowanie pracowników może być niezwykle trudnym zadaniem, zwłaszcza, że kierownik ma również inne obowiązki względem projektu. Rozwiązaniem idealnym wydaje się skorzystanie z możliwości narzędzi zamieszczonych w Internecie. Wpisując w wyszukiwarkę online team collaboration znajdziemy kilka naprawdę ciekawych aplikacje, które z pewnością wpłyną na poprawę komunikacji w zespole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *