W jaki sposób zapobiegać konfliktom w zespole?

Praca zespołowa jest często trudnym zadaniem, jakiego człowiek uczy się przez całe życie. Już od wychowania przedszkolnego zwraca się uwagę na to, by dzieci umiały wspólnie pracować nad jednym dziełem.

 

Praca zespołowa jest trudna głównie, dlatego, że wymaga odpowiedniego porozumiewania się między współpracownikami, a przede wszystkim szeregu ustępstw, na jakie muszą pójść wszyscy zaangażowani w dany projekt.

 

Nagle okazuje się, że nie może być tak, że każdy jest szefem dla siebie, każdy robi to, co chce, w sobie odpowiadającej kolejności i każdy jest sam dla siebie wyznacznikiem prawidłowego wykonania zadania.

 

Do konfliktów może, więc dochodzić nie wielu etapach wspólnej realizacji celu. Podział zadań może prowadzić do nieporozumień, bo są zadania, które chce robić więcej niż jedna osoba i takie, których nie chce się podjąć nikt. Dalszym punktem zapalnym jest ustalenie czasu pracy. Jedni wolą pracować od rana, jak skowronki, wcześnie prace zaczynać i wcześnie kończyć. W opozycji do nich stoją oczywiście sowy, które najbardziej efektywne są dopiero wieczorem.

 

Trudności może także dostarczyć ocena, jakości pracy. Może się okazać, że nie podoba się danej osobie to, w jaki sposób do zadania podchodzi współpracownik. Z odmiennych poglądów na to, jak ma wyglądać dobrze wykonane zadanie, bierze się punkt zapalny wielu konfliktów. Wówczas, bowiem łatwo zwrócić uwagę współpracownikowi, przekroczyć swoje kompetencje i nieporozumienie gotowe.

 

Jeśli wspólne dzieło robi się dla pieniędzy lub dla chwały (jak w przedszkolu) niejednokrotnie trudno się ową nagrodą za realizację zadania sprawiedliwie podzielić. Nagroda powinna być podzielona zgodnie z wkładem pracy, a on przeważnie nie jest jednakowy.

 

Skoro praca zespołowa dostarcza tyle trudność można by było zastanowić się, po co pracować w grupie. Tymczasem okazuje się, że pracować w grupie warto. Grupa ludzi to połączenie wielu umiejętności, talentów i pomysłów. Praca grupowa gwarantuje, więc większy sukces, osiąganie wyższych celów.

 

Aby zniwelować uprzednio wymienione trudności warto wykorzystać programy do zarządzania projektami, program do harmonogramowania i inne narzędzia do zarządzania projektami. Oczywiście tymi narzędziami powinien posługiwać się kierownik projektu, który decyduje o przebiegu wszystkich prac, kto, jakie zadanie wykonuje i za jakie wynagrodzenie. Autorytet kierownika pomaga zwalczyć wszelkie konflikty między współpracownikami, a sam program pozwala śledzić przebieg prac i dynamicznie modyfikować i wprowadzać zmiany, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *